Nietylko w Krakowie bywają smoki 🙂 z szerokim białozębnym uśmiechem.