Asia w Budapeszcie, przesyła wszystkim zaglądaczom pozdrowienia. A słowo na dziś to: