Asia przesyła wszystkim Tuzaglądaczom pozdrowienia z Białego Dunajca.