Czas na walentynki… i to bardzo serio. W pracach wykorzystałam papiery Studio 75 i stare zapasy Świątecznej Gospody GP. Głównym elementem jest serce z motywem zegara zembossowane wraz z potuszowaniem folderem. Dodatki kwiatowe i napisy UHK-owe.

Czas na walentynki

Czas na walentynki zegar 02asia3city zegar 03asia3city zegar 04asia3city


zegar 05asia3city zegar 06asia3city