Angielskie podziękowanie dla odchodzącej na emeryturę koleżanki anglistki. Rzutem na taśmę, dwa takie same tła zrobiłam i napis z cieniem. Angielskie podziękowanie