Jubileusze kapłańskie to okazja do wręczenia księdzu pamiątki, życzeń, prezentu przypominającego te wydarzenia. Często mam okazje robić właśnie takie kartki. Nieodzownym elementem kartki dla księdza jest krzyż, biblia, złożone do modlitwy ręce, stuła czy kielich z hostią. Najczęściej są one w kolorze zielonym, z tego co wiem to dominujący kolor ornatu w roku liturgicznym.

Jubileusze kapłańskiekapłańskie jubilleusze01 asia3city kapłańskie jubilleusze02 asia3city kapłańskie jubilleusze03 asia3city kapłańskie jubilleusze04 asia3city kapłańskie jubilleusze05 asia3city kapłańskie jubilleusze06 asia3city kapłańskie jubilleusze07 asia3city kapłańskie jubilleusze08 asia3city kapłańskie jubilleusze09 asia3city kapłańskie jubilleusze10 asia3city kapłańskie jubilleusze11 asia3city kapłańskie jubilleusze12 asia3city