Marynarska przysięga, aż się w głowie kręci jak się tak fale kołyszą, zwłaszcza na łodzi podwodnej.

Marynarska przysięga