25 lecie kapłaństwa w kolorach zielonych, w kształcie Z – folder.

25 lecie kapłaństwa