60 w stylu Mondriana dla koleżanki uczącej plastyki, która jest miłośniczką tego artysty.

 60 w stylu Mondriana